Dewy Stadium Seats at Sunrise

Het versterken van het zakelijk netwerk. Binnen én rondom de club.

FEELD heeft de oplossing die leidt tot succesvolle en renderende relaties tussen sportclubs en hun zakelijke netwerken. Gebaseerd op een viertal waarden.

Het creëren van loyale businesspartner in de wereld van sport en evenementen.

De wereld van sport is een boeiende en bijzondere wereld. Een wereld waarin talent, kracht, ontwikkeling, inspiratie en verbinding een grote rol spelen. Een wereld waarin veel geld omgaat en waar belangen groot zijn. Een wereld vol emoties waar zakelijke relaties een belangrijke rol spelen.

Het creëren van loyale business partners heeft een sterk positief effect op het imago en op het rendement van de club. Businessclubs moeten daarom blijvend zoeken naar manieren om de binding met sponsors en zakelijke relaties te versterken. Daarbij strijden zij met vele anderen om de aandacht en het budget.

Verbindend

 Alles binnen FEELD staat in het teken van het creëren van sterke relaties door betrokkenheid en verbinding. Een levendig netwerk is daarbij een belangrijke pijler. We zoeken elkaar op en geven actief meerwaarde aan de relatie.

Inspirerend

 Verbinding komt slechts tot stand als, naast vakkundigheid en ervaring, ook daadwerkelijk sprake is van inspiratie en beleving. Inspiratie legt de basis voor een flow in prestaties en leidt tot 

enthousiasme enmeeslependheid.

Professioneel

Zakelijkheid, betrouwbaarheid, efficiency en effectiviteit zijn kenmerken van FEELD. Wat we doen, doen we heel erg goed waarbij we als ondernemers steunen op ruime kennis en ervaring in het bedrijfsleven.

Duurzaam

 FEELD is gericht op het versterken van langdurige relaties met oog voor gezondheid, milieu en omgeving. Continuïteit en zorgvuldigheid zijn ingrediënten van herkenbaar gedrag. Wij dragen actief bij aan maatschappelijke doelen.

© 2020 FEELD